Via Parravicini n. 6 � 23100 Sondrio � Tel. (0342) 201881 � Fax. (0342) 211166 e-mail: vittorio.schena@studioschenav.it